Strafworp!

Strafworp! is een gratis, snel bordspel voor iedereen van zeven jaar en ouder. Het lijkt op de sport korfbal.

Je speelt Strafworp! met twee tot acht spelers, die in twee teams een wedstrijd spelen. Een wedstrijd duurt ongeveer een half uur. Voorkennis over korfbal niet nodig.

Je kunt nu ook een fysiek exemplaar van dit korfbalbordspel kopen.

Meer informatie over en downloads van de nieuwe gratis opensourceversies van Strafworp! staan op de pagina “Over Strafworp!“.

Strafworp! werd ontwikkeld door Remco van Veenendaal en Velocitas Leiderdorp. De oude versie is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

Strafworp! is a free, fast-paced board game for ages seven and over. It resembles the sport of korfball.

Strafworp! (Penalty!) is played with two to eight players, who play a match in two teams. A match will take about half an hour. No prior knowledge of korfball is necessary.

A physical version of this korfball board game is now also available (in Dutch).

Please find more information about and downloads of the new free open source version of Strafworp! on the “About Strafworp!” page.

Strafworp! was developed by Remco van Veenendaal and Velocitas Leiderdorp. The old version is available in Dutch, French and German.